Inspiring people

[Nederlandse versie onderaan]

Many nice people cross my path. But sometimes I meet people who completely blow my socks off. I hear their story and want to know more: who they are, what drives them and how they remain so motivated to do what they do: be good to their fellow man. People who intrigue and inspire me. People who have to be placed under the spotlights. People I want to introduce to you.

Er kruisen heel wat fijne mensen mijn pad. Maar soms kom ik mensen tegen die me volledig van mijn sokken blazen. Ik hoor hun verhaal en wil meer te weten komen. Wie ze zijn, wat hen drijft en hoe ze zo gemotiveerd blijven te doen wat ze doen: goed zijn voor hun medemens. Mensen die me intrigeren en inspireren. Mensen die in het daglicht moeten geplaatst worden. Mensen die ik u wil voorstellen.