UNICEF Belgium & WWF

[English version below]

1 april 2016 wordt het startschot gegeven -pang pang-.
Een rit met fiets en tent, pak en zak, van Gent naar Taiwan, via Roemenië, Turkije, Georgië, Armenië, Iran, de ‘Stannekes’, de Himalaya, China en Japan.

30.000 km om € 30.000 in te zamelen voor WWF & UNICEF België.
Met andere woorden € 1 per kilometer.
Met € 5 geraak ik in Gentbrugge, met € 40 in Asse en met € 30.000 in Taiwan.
Geef je me een duwtje in de rug? Of liever help je WWF en UNICEF België verder?

Een gift doen is eenvoudig. Je kan het bedrag van jouw keuze storten voor WWF of voor UNICEF België.

Rekeningnummer van WWF België
IBAN BE02 3101 0430 9240
BIC BBRUBEBB
met vermelding ‘trientrapt’

Rekeningnummer van UNICEF België
IBAN BE 31 0000 0000 5555
BIC BPOTBEB1
met vermelding ‘GEN EVE – trien trapt’

Elke bijdrage gelijk aan of boven € 40 geeft recht op een fiscaal attest.
Zo recupereer je 45% van jouw donatie.
Dit wil zeggen dat je voor bijv. een gift van € 40 slechts € 22 uitgeeft.

Of je kan ook een bijdrage leveren via de ‘Donate’-knop hieronder.
Het bedrag wordt dan verdeeld tussen WWF en UNICEF België.
Let wel: doneren via de knop levert geen fiscaal attest op.
Donate Button

Voor meer info over de projecten van WWF & UNICEF België kan je terecht op hun site: www.wwf.be/nl en www.unicef.be/nl

Voor mijn acties volg www.facebook.com/trientrapt


[English]

April 1, 2016 the starting signal is given -bang bang-.
A ride with bicycle and tent, bag and baggage, from Ghent to Taiwan, via Romania, Turkey, Georgia, Armenia, Iran, the Stan countries, the Himalayas, China and Japan.

30 000 km to raise € 30,000 for WWF and UNICEF Belgium.
In other words € 1 for each kilometre.
With € 5 I’ll be in Gentbrugge, with € 40 in Asse and with € 30,000 in Taiwan.
Do you want to push me a little bit further? Or rather do you want to push WWF and UNICEF Belgium uphill a bit?

Donating is easy. You can pay the amount of your choice for WWF and UNICEF Belgium.

Account of WWF Belgium
IBAN BE02 3101 0430 9240
BIC BBRUBEBB
mentioning ‘trientrapt’

Account of UNICEF Belgium
IBAN BE 31 0000 0000 5555
BIC BPOTBEB1
mentioning ‘GEN EVE – trien trapt’

Or you can donate through the button below.
The amount will be equally shared in between WWF and UNICEF Belgium.
Donate Button

For further information about projects from WWF & UNICEF Belgium, you can check: www.wwf.eu and www.unicef.org

Follow my fundraising events on www.facebook.com/trientrapt