Friends of the road – Nepal

In each and every country it’s the same old story… I actually do not want to repeat myself, but I can’t help it that I meet so many nice people. People who I want to thank for their generosity, people who I want to introduce […]

5 comments

Tough tears (EN)

“When I regained consciousness, I didn’t know where I was. Around me were staring men and scantily clad girls with heavy makeup. I had never seen this, not even in movies. I was scared, very scared. I had never left my parents before. I was […]

Leave a comment

Taaie tranen (NL)

‘Toen ik terug bij bewustzijn kwam, wist ik niet waar ik me bevond. Rondom me enkel starende mannen en schaars geklede meisjes, zwaar gemaquilleerd. Dit had ik nog nooit gezien, zelfs niet in films. Ik was bang, erg bang. Ik had nooit eerder mijn ouders […]

3 comments

The hooker

[Blog post for bikepacking.com] I turned off onto a side road up toward the pass, hoping I’d reach it before dark. The golden hour was settling in, and the surrounding mountains were draped in an intoxicating red. Despite being blinded by an abundance of natural […]

4 comments

De hoer

[Blogpost voor bikepacking.com] Ik sloeg een zijweg in op weg naar de pas, die zou ik wel halen voor het donker werd. Het gouden uur zette in, de bergen rondom kleurden alle tinten rood. Verblind door zoveel natuurlijke schoonheid bleef het zicht op de bergpas […]

18 comments

Behind the scenes (EN)

January 22nd, 2018. It was still early when I went through dark Kathmandu. I passed the impressive Bouddha Stupa. Around, clockwise, muttering monks and nuns. I was on my way to the bus stop.

1 comment

Achter de schermen (NL)

22 Januari 2018. Het was nog vroeg toen ik me door het duistere Kathmandu begaf. Ik passeerde de indrukwekkende Bouddha Stupa. Rondom, in wijzerzin, prevelende monniken en nonnen. Ik was op weg naar de bushalte.

17 comments

Cool (EN)

‘My’ altitude is around 4,000 meters. And everything above.* Where you have passed the tree line. Where the landscape is rough, bare and overwhelming. Where you bump into a lost yak or into a mosquito which is not only in search of blood but also […]

10 comments

Reuze (NL)

‘Mijn’ hoogte is rond 4000 meter. En alles daarboven.* Daar waar je de boomgrens gepasseerd bent. Waar het landschap ruw, kaal en overweldigend is. Daar waar je op een verloren gelopen jak botst en zelfs een mug niet enkel bloed maar ook zuurstof zoekt. Daar […]

22 comments

Wild animals (EN)

“To whom can I donate my tent? It’s not completely ruined, but no longer sufficiently reliable for the extreme conditions in which I often camp. I can certainly please some homeless person or perhaps a sherpa or … maybe you know someone?” That was the […]

6 comments