Offroad Oman (NL)

[blogpost voor Rogue Panda Designs] Twaalf februari. Zoals een kleine snuiter op haar verjaardag, veel te vroeg wakker en super opgetogen. Klaar om Oman’s offroad te verkennen. Een laatste maal bagage puzzelen en genieten van een douche. En off I went! *Olé* Advertisements

The complete makeover (EN)

[blogpost for Grinta! cycling magazine] Already in Bulgaria I noticed the first symptoms. In Turkey it became worse. And in Georgia my whole immune system protested…

The complete makeover (NL)

[blogpost voor Grinta!, het magazine voor de actieve fietser] Het was reeds in Bulgarije dat de eerste symptomen opdoken. In Turkije werd het alleen maar erger. En in Georgië protesteerde mijn ganse immuunsysteem…

Defrost (EN)

With a cry of relief and a big swing I threw my hijab overboard, together with that grain of salt. Then, I rapidly took off my long, black dress.

Defrost (NL)

Mijn hijab werd met een kreet van opluchting en een grote zwaai overboord gegooid, samen met die korrel zout. Mijn lange, zwarte jurk werd daaropvolgend razendsnel uitgetrokken.

Friends of the road – Iran

As I mentioned before… Iran wasn’t all harassments and horror stories. I met many good or, to be more precise, wonderful people. To be accurate I should have taken much more pictures from the many vendors or ordinary people in the street who offered me vegetables, […]

50 shades of blue (EN)

‘Trien, where has your smile gone?’ After three days of Iran, my much promised land, I suddenly realised that since crossing the border in Noorduz I have laughed little or not at all.

50 tinten blauw (NL)

‘Waar is jouw lach gebleven Trien?’ Na drie dagen Iran, mijn beloofde land, drong het plots tot me door. Sedert de grensovergang in Noorduz lachte ik niet of nauwelijks.

Trieniteit

Mag ik u voorstellen ‘Trien Travels’ uw on the road reisadviesbureau. Mocht ik u nog niet overtuigd hebben naar Roemenië of Turkije af te zakken. Dan probeer ik u nu de Heilige Drievuldigheid aan te smeren.

Hertelijke wensen

Ho, ho, ho en salaam, vanaf vandaag zijn de trientrapt-kerstkaartjes (zie hieronder) opnieuw te koop. Duw jij me richting Taiwan, richting € 30.000 voor WWF en UNICEF België? Ik trap ondertussen een paar duizend kilometer in Iran, zonder kerstmuts of slee maar met hejab en […]